Warmtetechniek Franeker heeft per 1 oktober 2023
de installatiewerkzaamheden beëindigd.

Douwe zet zijn werkzaamheden voort bij
Heat Consult in Tzummarum
(Swaerderwei 1E, tel: 0518 481 351)

Wij danken u voor het vertrouwen 
de afgelopen 25 jaar in ons gesteld.